КОНТАКТИКиївський національний університет будівництва і архітектури

Logo

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Усі випуски:
1 (2001)
2 (2001)
3 (2001)
4 (2002)
5 (2002)
6 (2003)
7 (2004)
8 (2005)
9 (2005)
10 (2007)
11 (2007)
12 (2008)
13 (2009)
14 (2010)
15 (2011)
16 (2012)
17 (2014)
18 (2015)
19 (2016)
20 (2016)
21 (2017)
22 (2017)
23 (2017)
24 (2018)

КОНТАКТИ

науково-технічний збірник
ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail:
votgp@ukr.net
WEB: www.votgp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор Малкін Едуард Семенович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор Довгалюк Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА