РЕЦЕНЗІЙНИЙ КОМІТЕТКиївський національний університет будівництва і архітектури

Logo

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Усі випуски:
1 (2001)
2 (2001)
3 (2001)
4 (2002)
5 (2002)
6 (2003)
7 (2004)
8 (2005)
9 (2005)
10 (2007)
11 (2007)
12 (2008)
13 (2009)
14 (2010)
15 (2011)
16 (2012)
17 (2014)
18 (2015)
19 (2016)
20 (2016)
21 (2017)
22 (2017)
23 (2017)
24 (2018)

ВИМОГИ ДО РЕЦЕНЗЕНТІВ

Вимоги до рецензентів згідно з проектом Порядку формування Переліку наукових фахових видань України :

  • здійснюють дослідження за спеціальністю;
  • мають за останні три роки не менше однієї публікації:
    • у виданнях, що долучені до Переліку наукових фахових видань України, або
    • у закордонних виданнях, що індексуються у Web of Science Core Collection та/або Scopus, або
    • монографії чи розділу монографії, виданої міжнародними видавництвами, що входять до категорій A, B, або C за класифікацією SENSE згідно з переліком на сайті http://www.sense.nl