ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯКиївський національний університет будівництва і архітектури

Logo

ВЕНТИЛЯЦІЯ, ОСВІТЛЕННЯ ТА ТЕПЛОГАЗОПОСТАЧАННЯ

науково-технічний збірник

Усі випуски:
1 (2001)
2 (2001)
3 (2001)
4 (2002)
5 (2002)
6 (2003)
7 (2004)
8 (2005)
9 (2005)
10 (2007)
11 (2007)
12 (2008)
13 (2009)
14 (2010)
15 (2011)
16 (2012)
17 (2014)
18 (2015)
19 (2016)
20 (2016)
21 (2017)
22 (2017)
23 (2017)
24 (2018)

ISSN 2409-2606
УДК 697
В29
Внесений до Переліку наукових фахових видань України, наказ МОНУ 16 травня 2016 р. № 515
E-Mail: votgp@ukr.net
WEB: www.votgp.org.ua
Відповідальний редактор – д.т.н., професор Малкін Едуард Семенович, КНУБА
Заступник відповідального редактора – к.т.н., професор Довгалюк Володимир Борисович, КНУБА
Відповідальний секретар – к.т.н., доцент Мілейковський Віктор Олександрович, КНУБА

Випуск 24, 2018

Повний текст випуску pdf

Зміст pdf
Назва статті Сторінки Файл
Корбут В. П., Рибачов С. Г. Дослідження дворівневого повітряно-струминного огородження відкритої поверхні великорозмірних ванн C. 5-10 pdf
Любарець О. П. Розрахункові параметри охолоджувального періоду в Україні C. 11-16 pdf
Дмитроченкова Е. І. Алгоритм визначення вагових коефіцієнтів локальних критеріїв при проведенні порівняльного аналізу варіантів когенераційних установок C. 17-21 pdf
Vents. Серія Micra C. 22-23 pdf
Задоянний О. В., Євдокименко Ю. М. Експериментальні дослідження осушення повітря з використанням синтетичних напівпроникних мембран в системах кондиціонування повітря C. 24-31 pdf
Єгорченков В. О. Оцінка ефективності середовища будівель щодо впливу на людину за кількома параметрами на основі точкового числення C. 32-39 pdf
Vents. Децентралізовані провітрювачі з регенерацією енергії TwinFresh C. 40-41 pdf
Редько И. А., Редько А. А., Приймак А. В., Ланцберг Н. Г. Параметры тепловой сети при пониженном температурном графике C. 42-51 pdf
Ратушняк Г. С., Очеретний А. М., Материнська О. Ю. Термомодернізація теплопровідних включень вузлів примикання при встановленні енергоощадних вікон C. 52-58 pdf
Гурток юних гідравліків-аеродинаміків C. 59 pdf
Вихідні дані C. 60 pdf
Титульна сторінка pdf
Повний текст випуску pdf